Ingyenes e-könyvtár

Vallási kultúra a Kárpát-medencében

könyveket Vallási kultúra a Kárpát-medencében Az epub akkor válik elérhetővé számodra, ha regisztrálsz a weboldalunkra

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI DOC
DÁTUM: 2020
MÉRET: 11,64
ISBN: 9789634145615
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ:

Leírás:

Vallási kultúra a Kárpát-medencében leírása A kötet tizennégy tanulmányt tartalmaz elsősorban a vallási néprajz, vallásantropológia tárgyköréből, amelyek a 2016-ban Pécsett megrendezett Hungarológiai Kongresszus azonos című szimpóziumának előadásaiból készültek. E válogatás fontosságát hangsúlyozza, hogy a Kongresszusok történetében először szerveztek vallási néprajzi szimpóziumot. A tanulmányok tágan értelmezik a „vallás" fogalmát: a tematika a Kárpát-medence vallásainak és felekezeteinek történeti szempontú feldolgozásától, a népi valláson, a vallási kultúrán és a néphit megnyilvánulásain túl, a vallásos folklórra, a globalizálódás reprezentációira és az új vallási mozgalmakra, alternatív közösségekre is kiterjed. A tanulmányok szerzői a vallási jelenségeket különböző diszciplínákban (mint például történettudomány, zenetörténet, teológia, szociológia) vizsgáló kutatók, többségükben magyarországi és határon túli etnográfusok, kulturális antropológusok.

...rpát-medencében élő nép.A magyar anyanyelvűek száma a világon mintegy 14 millió - ebből kb ... Vallási életmód és kultúra a Kárpát-medencében | Magyar ... ... . 9,5 millióan élnek Magyarországon, kb. 2,5 millióan a Magyarországgal szomszédos országokban és kb. 2 millióan szerte a világban. A magyarok voltak a Magyar Királyság államalkotó és legnagyobb létszámú népe. Az egész Kárpát-medencében nagyon sok szokás kapcsolódott a húsvéthoz, minden keresztény felekezet, itt élő nemzetiség megünnepelte Jézus feltámadását. ... a bűnök bocsánatát és az üdvösséget az emberek számára, ami a húsvét legfőbb vall ... PDF www.drhe.hu ... . ... a bűnök bocsánatát és az üdvösséget az emberek számára, ami a húsvét legfőbb vallási üzenete ma is. ... Kultúra a fotelből - Kelemen Barnabás ajánlja. VALLÁSI KULTÚRA És ÉLETMÓD A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 9. minden gömbös testu edényt, nemcsak azt, amelynek szúk szája van, amint az a népi kerámia formavilágában megszokott, hanem azokat is így említik, ame- lyeknek viszonylag széles mggóleges peremíí a szája. Vallási Kultúra és életmód a Kárpát-medencében - Laczkó Dezső Múzeum - Veszprém: Női példaképek, női szentek a 19-20. század fordulójának női imakönyveiben. 2014. április 24-26. Vallási kultúra és életmód a Kárpát-medencében 9. Tanulmánykötet a 90 esztendős Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére. Konferencia Alsóbokodon és Nyitrán a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemmel közösen 2011. október 5-8.; szerk. Gyöngyössy Orsolya, Limbacher Gábor; Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, 2014 Vallási kultúra a Kárpát-medencében Peti Lehel, Pócs Éva, Tánczos Vilmos, Voigt Vilmos Kulturális átszövődések és nyelvváltások... Orbán Jolán, Z. Varga Zoltán Magyar filozófiatörténet Somos Róbert 11:30 - 12:00 12:00 - 12:30 Ebédszünet 12:30 - 13:00 Ebédszünet Ebédszünet 13:00 - 13:30 Vallási kultúra Az MTVA Vallási Főszerkesztősége tavasszal három új műsort indít a Duna Televízióban. Az Önkéntesek az önzetlen emberek rejtett világát mutatja be, a Zarándokutakon a búcsújárók életét tárja elénk, az Élő világegyház pedig a nagyvilág egyházi eseményeiről tájékoztatja a nézőket - hangzott el a március 27-i sajtóbeszélgetésen. A mitikus sorsasszonyok szerepe a beás cigány néphitben, és interetnikus vonatkozásai. [Moerae - The Fates - The Uringe. The Role of the Mythical Fates and its Interethnic Relations in the Popular Beliefs of the Boyash Gypsies.] In BARNA Gábor - BÓDI Zsuzsanna (szerk.): Cigány népi kultúra a Kárpát medencében a 18-19. században. "Terítsd Ránk védő palástod, óvj meg minden bajtól..." A Szűzanya az álmokban és látomásokban Máriapócson. In: Gyöngyössy Orsolya-Limbacher Gábor (szerk.): Vallási kultúra és életmód a Kárpát-medencében 9. Veszprém, 2014. 97-108. Veszprémben rendezték meg a hittudományi főiskolán a „Vallási kultúra és életmód a Kárpát-medencében" című tudományos konferenciát május 20-24. között, mely folytatása a hasonló című, a népi vallásosság témakörében 1990-ben a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum (LDM) által útjára indított interdiszciplináris tanácskozás-sorozatnak. VALLÁSI KULTÚRA ÉS ÉLETMÓD A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 9. 1 GYÖNGYÖSSY ORSOLYA 'Cognitive mapping' - szakrális térben? 1. A kognitív térképtől a kognitív kollázsig A terminológia és a kiinduló elmélet szülőatyja Edward Tolman pszichológus, aki az 1940-es években patkánykísérletek eredményeit Az ülésnapon többek között Bartha Elek a vallási régiók néprajzi értelmezéséről, míg Fejős Zoltán a Hagyományos tájak és régiók néprajzi átértékelődéről értekezik. A Kulturális régiók a Kárpát-medencében címszó alatt többek között szó lesz Sárköz tájközpontú, míg a Mura-vidék néprajzi ... Hitélet és vallásos kultúra a Kárpát-medencében 11. Konferencia. előadás, konferencia, néprajz, ... Nagy Balázs: Szakrális térhasználat Gyulán - kisebbségi és vallási önreprezentáció a városban 10.30-10.50 Szünet 10.50-11.10 Ivancs...